1η αγωνιστική (22.9.2019)    
Αετός Ορφανού  -  Ένωση Αλεξανδρούπολης
Κεραυνός Πέρνης  -  Άρης Αβάτου
Ηρακλής Νέου Ζυγού  -  Πανσερραϊκός
Δόξα Κάτω Καμήλας  -  Απόλλων Παραλιμνίου
Πανδραμαϊκός  -  Νέστος Χρυσούπολης
Δόξα Θεολόγου - Πότου  -  Ορφέας Puma Ξάνθης
Ρεπό:   Κιλκισιακός
     
2η αγωνιστική    
Κιλκισιακός  -  Αετός Ορφανού
Ένωση Αλεξανδρούπολης  -  Κεραυνός Πέρνης
Άρης Αβάτου  -  Δόξα Κάτω Καμήλας
Πανσερραϊκός  -  Πανδραμαϊκός
Απόλλων Παραλιμνίου  -  Δόξα Θεολόγου - Πότου
Νέστος Χρυσούπολης  -  Ορφέας Puma Ξάνθης
Ρεπό:   Ηρακλής Νέου Ζυγού
     
3η αγωνιστική    
Αετός Ορφανού  -  Κεραυνός Πέρνης
Ηρακλής Νέου Ζυγού  -  Κιλκισιακός
Δόξα Κάτω Καμήλας  -  Ένωση Αλεξανδρούπολης
Δόξα Θεολόγου - Πότου  -  Άρης Αβάτου
Ορφέας Puma Ξάνθης  -  Πανσερραϊκός
Νέστος Χρυσούπολης  -  Απόλλων Παραλιμνίου
Ρεπό:   Πανδραμαϊκός
     
4η αγωνιστική    
Ηρακλής Νέου Ζυγού  -  Αετός Ορφανού
Κεραυνός Πέρνης  -  Δόξα Κάτω Καμήλας
Κιλκισιακός  -  Πανδραμαϊκός
Ένωση Αλεξανδρούπολης  -  Δόξα Θεολόγου - Πότου
Άρης Αβάτου  -  Νέστος Χρυσούπολης
Πανσερραϊκός  -  Απόλλων Παραλιμνίου
Ρεπό:   Ορφέας Puma Ξάνθης
     
5η αγωνιστική    
Αετός Ορφανού  -  Δόξα Κάτω Καμήλας
Πανδραμαϊκός  -  Ηρακλής Νέου Ζυγού
Δόξα Θεολόγου - Πότου  -  Κεραυνός Πέρνης
Ορφέας Puma Ξάνθης  -  Κιλκισιακός
Νέστος Χρυσούπολης  -  Ένωση Αλεξανδρούπολης
Πανσερραϊκός  -  Άρης Αβάτου
Ρεπό:   Απόλλων Παραλιμνίου
     
6η αγωνιστική    
Πανδραμαϊκός  -  Αετός Ορφανού
Δόξα Κάτω Καμήλας  -  Δόξα Θεολόγου - Πότου
Ηρακλής Νέου Ζυγού  -  Ορφέας Puma Ξάνθης
Κεραυνός Πέρνης  -  Νέστος Χρυσούπολης
Κιλκισιακός  -  Απόλλων Παραλιμνίου
Ένωση Αλεξανδρούπολης  -  Πανσερραϊκός
Ρεπό:   Άρης Αβάτου
     
7η αγωνιστική    
Αετός Ορφανού  -  Δόξα Θεολόγου - Πότου
Ορφέας Puma Ξάνθης  -  Πανδραμαϊκός
Νέστος Χρυσούπολης  -  Δόξα Κάτω Καμήλας
Απόλλων Παραλιμνίου  -  Ηρακλής Νέου Ζυγού
Πανσερραϊκός  -  Κεραυνός Πέρνης
Άρης Αβάτου  -  Κιλκισιακός
Ρεπό:   Ένωση Αλεξανδρούπολης
     
8η αγωνιστική    
Ορφέας Puma Ξάνθης  -  Αετός Ορφανού
Δόξα Θεολόγου - Πότου  -  Νέστος Χρυσούπολης
Πανδραμαϊκός  -  Απόλλων Παραλιμνίου
Δόξα Κάτω Καμήλας  -  Πανσερραϊκός
Ηρακλής Νέου Ζυγού  -  Άρης Αβάτου
Κιλκισιακός  -  Ένωση Αλεξανδρούπολης
Ρεπό:   Κεραυνός Πέρνης
     
9η αγωνιστική    
Αετός Ορφανού  -  Νέστος Χρυσούπολης
Απόλλων Παραλιμνίου  -  Ορφέας Puma Ξάνθης
Πανσερραϊκός  -  Δόξα Θεολόγου - Πότου
Άρης Αβάτου  -  Πανδραμαϊκός
Ένωση Αλεξανδρούπολης  -  Ηρακλής Νέου Ζυγού
Κεραυνός Πέρνης  -  Κιλκισιακός
Ρεπό:   Δόξα Κάτω Καμήλας
     
10η αγωνιστική    
Απόλλων Παραλιμνίου  -  Αετός Ορφανού
Νέστος Χρυσούπολης  -  Πανσερραϊκός
Ορφέας Puma Ξάνθης  -  Άρης Αβάτου
Πανδραμαϊκός  -  Ένωση Αλεξανδρούπολης
Δόξα Κάτω Καμήλας  -  Κιλκισιακός
Ηρακλής Νέου Ζυγού  -  Κεραυνός Πέρνης
Ρεπό:   Δόξα Θεολόγου - Πότου
     
11η αγωνιστική    
Αετός Ορφανού  -  Πανσερραϊκός
Άρης Αβάτου  -  Απόλλων Παραλιμνίου
Ένωση Αλεξανδρούπολης  -  Ορφέας Puma Ξάνθης
Κιλκισιακός  -  Δόξα Θεολόγου - Πότου
Κεραυνός Πέρνης  -  Πανδραμαϊκός
Δόξα Κάτω Καμήλας  -  Ηρακλής Νέου Ζυγού
Ρεπό:   Νέστος Χρυσούπολης
     
12η αγωνιστική    
Άρης Αβάτου  -  Αετός Ορφανού
Απόλλων Παραλιμνίου  -  Ένωση Αλεξανδρούπολης
Νέστος Χρυσούπολης  -  Κιλκισιακός
Ορφέας Puma Ξάνθης  -  Κεραυνός Πέρνης
Δόξα Θεολόγου - Πότου  -  Ηρακλής Νέου Ζυγού
Πανδραμαϊκός  -  Δόξα Κάτω Καμήλας
Ρεπό:   Πανσερραϊκός
     
13η αγωνιστική    
Ένωση Αλεξανδρούπολης  -  Άρης Αβάτου
Κιλκισιακός  -  Πανσερραϊκός
Κεραυνός Πέρνης  -  Απόλλων Παραλιμνίου
Ηρακλής Νέου Ζυγού  -  Νέστος Χρυσούπολης
Δόξα Κάτω Καμήλας  -  Ορφέας Puma Ξάνθης
Δόξα Θεολόγου - Πότου  -  Πανδραμαϊκός
Ρεπό:   Αετός Ορφανού


                                             Β΄ ΓΥΡΟΣ    14η αγωνιστική
Ένωση Αλεξανδρούπολης  -  Αετός Ορφανού
Άρης Αβάτου  -  Κεραυνός Πέρνης
Πανσερραϊκός  -  Ηρακλής Νέου Ζυγού
Απόλλων Παραλιμνίου  -  Δόξα Κάτω Καμήλας
Νέστος Χρυσούπολης  -  Πανδραμαϊκός
Ορφέας Puma Ξάνθης  -  Δόξα Θεολόγου - Πότου
Κιλκισιακός   Ρεπό:
     
    15η αγωνιστική
Αετός Ορφανού  -  Κιλκισιακός
Κεραυνός Πέρνης  -  Ένωση Αλεξανδρούπολης
Δόξα Κάτω Καμήλας  -  Άρης Αβάτου
Πανδραμαϊκός  -  Πανσερραϊκός
Δόξα Θεολόγου - Πότου  -  Απόλλων Παραλιμνίου
Ορφέας Puma Ξάνθης  -  Νέστος Χρυσούπολης
Ηρακλής Νέου Ζυγού   Ρεπό:
     
    16η αγωνιστική
Κεραυνός Πέρνης  -  Αετός Ορφανού
Κιλκισιακός  -  Ηρακλής Νέου Ζυγού
Ένωση Αλεξανδρούπολης  -  Δόξα Κάτω Καμήλας
Άρης Αβάτου  -  Δόξα Θεολόγου - Πότου
Πανσερραϊκός  -  Ορφέας Puma Ξάνθης
Απόλλων Παραλιμνίου  -  Νέστος Χρυσούπολης
Πανδραμαϊκός   Ρεπό:
     
    17η αγωνιστική
Αετός Ορφανού  -  Ηρακλής Νέου Ζυγού
Δόξα Κάτω Καμήλας  -  Κεραυνός Πέρνης
Πανδραμαϊκός  -  Κιλκισιακός
Δόξα Θεολόγου - Πότου  -  Ένωση Αλεξανδρούπολης
Νέστος Χρυσούπολης  -  Άρης Αβάτου
Απόλλων Παραλιμνίου  -  Πανσερραϊκός
Ορφέας Puma Ξάνθης   Ρεπό:
     
    18η αγωνιστική
Δόξα Κάτω Καμήλας  -  Αετός Ορφανού
Ηρακλής Νέου Ζυγού  -  Πανδραμαϊκός
Κεραυνός Πέρνης  -  Δόξα Θεολόγου - Πότου
Κιλκισιακός  -  Ορφέας Puma Ξάνθης
Ένωση Αλεξανδρούπολης  -  Νέστος Χρυσούπολης
Άρης Αβάτου  -  Πανσερραϊκός
Απόλλων Παραλιμνίου   Ρεπό:
     
    19η αγωνιστική
Αετός Ορφανού  -  Πανδραμαϊκός
Δόξα Θεολόγου - Πότου  -  Δόξα Κάτω Καμήλας
Ορφέας Puma Ξάνθης  -  Ηρακλής Νέου Ζυγού
Νέστος Χρυσούπολης  -  Κεραυνός Πέρνης
Απόλλων Παραλιμνίου  -  Κιλκισιακός
Πανσερραϊκός  -  Ένωση Αλεξανδρούπολης
Άρης Αβάτου   Ρεπό:
     
    20η αγωνιστική
Δόξα Θεολόγου - Πότου  -  Αετός Ορφανού
Πανδραμαϊκός  -  Ορφέας Puma Ξάνθης
Δόξα Κάτω Καμήλας  -  Νέστος Χρυσούπολης
Ηρακλής Νέου Ζυγού  -  Απόλλων Παραλιμνίου
Κεραυνός Πέρνης  -  Πανσερραϊκός
Κιλκισιακός  -  Άρης Αβάτου
Ένωση Αλεξανδρούπολης   Ρεπό:
     
    21η αγωνιστική
Αετός Ορφανού  -  Ορφέας Puma Ξάνθης
Νέστος Χρυσούπολης  -  Δόξα Θεολόγου - Πότου
Απόλλων Παραλιμνίου  -  Πανδραμαϊκός
Πανσερραϊκός  -  Δόξα Κάτω Καμήλας
Άρης Αβάτου  -  Ηρακλής Νέου Ζυγού
Ένωση Αλεξανδρούπολης  -  Κιλκισιακός
Κεραυνός Πέρνης   Ρεπό:
     
    22η αγωνιστική
Νέστος Χρυσούπολης  -  Αετός Ορφανού
Ορφέας Puma Ξάνθης  -  Απόλλων Παραλιμνίου
Δόξα Θεολόγου - Πότου  -  Πανσερραϊκός
Πανδραμαϊκός  -  Άρης Αβάτου
Ηρακλής Νέου Ζυγού  -  Ένωση Αλεξανδρούπολης
Κιλκισιακός  -  Κεραυνός Πέρνης
Δόξα Κάτω Καμήλας   Ρεπό:
     
    23η αγωνιστική
Αετός Ορφανού  -  Απόλλων Παραλιμνίου
Πανσερραϊκός  -  Νέστος Χρυσούπολης
Άρης Αβάτου  -  Ορφέας Puma Ξάνθης
Ένωση Αλεξανδρούπολης  -  Πανδραμαϊκός
Κιλκισιακός  -  Δόξα Κάτω Καμήλας
Κεραυνός Πέρνης  -  Ηρακλής Νέου Ζυγού
Δόξα Θεολόγου - Πότου   Ρεπό:
     
    24η αγωνιστική
Πανσερραϊκός  -  Αετός Ορφανού
Απόλλων Παραλιμνίου  -  Άρης Αβάτου
Ορφέας Puma Ξάνθης  -  Ένωση Αλεξανδρούπολης
Δόξα Θεολόγου - Πότου  -  Κιλκισιακός
Πανδραμαϊκός  -  Κεραυνός Πέρνης
Ηρακλής Νέου Ζυγού  -  Δόξα Κάτω Καμήλας
Νέστος Χρυσούπολης   Ρεπό:
     
    25η αγωνιστική
Αετός Ορφανού  -  Άρης Αβάτου
Ένωση Αλεξανδρούπολης  -  Απόλλων Παραλιμνίου
Κιλκισιακός  -  Νέστος Χρυσούπολης
Κεραυνός Πέρνης  -  Ορφέας Puma Ξάνθης
Ηρακλής Νέου Ζυγού  -  Δόξα Θεολόγου - Πότου
Δόξα Κάτω Καμήλας  -  Πανδραμαϊκός
Πανσερραϊκός   Ρεπό:
     
    26η αγωνιστική
Άρης Αβάτου  -  Ένωση Αλεξανδρούπολης
Πανσερραϊκός  -  Κιλκισιακός
Απόλλων Παραλιμνίου  -  Κεραυνός Πέρνης
Νέστος Χρυσούπολης  -  Ηρακλής Νέου Ζυγού
Ορφέας Puma Ξάνθης  -  Δόξα Κάτω Καμήλας
Πανδραμαϊκός  -  Δόξα Θεολόγου - Πότου
Αετός Ορφανού   Ρεπό: